"Spinoza" "spinozakringsoest" "cursussen" "lezingen" "nieuws" "blog" "spinozakring" "Soest" "Spinozanieuws" "spinozablog"

Spinoza Kring Soest - Spinoza

Ga naar de inhoud
Spinoza Kring Soest
De Spinozakring Soest is in het voorjaar van 2014 opgericht door Gonny Pasman-Sakkers.
Wij verzorgen cursussen, lezingen, symposia en excursies rond Spinoza.
Klik hier voor meer informatie over de Spinozakring Soest.
Nieuws Spinozakring
Recent toegevoegd:
Boekrecensie: Anna Maria van Schurman -
Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap
Boekrecensie Musch - Jean-Marc van Tol
Cursus Panteïsmestrijd (de cursus is volgeboekt)
Nieuwsblog
Direct naar de nieuwsblog
Recent toegevoegd:
Boek: Clare Carlisle - Spinoza's Religion en kritieken
Nieuw: 2e herziene druk van de Cambridge Compagnon to Spinoza
22 feb 2022: Opening Spinozatentoonstelling in de Bibliotheek A'dam
Prof Frans Saris over de oerknal en Spinoza
Anna Maria van Schurman, schrijfster/wetenschapster in de 17e eeuw
1759: verklaring tegen boekhandelaar wegens verkoop boek Spinoza
Komende activiteiten
oktober 2021 - lente 2022
De pantheïsmestrijd
cursus door Dr. Henk Jan Hoekjen
de cursus is begonnen en volgeboekt
een deel van de lessen is opgeschort vanwege corona
19 feb 2022  
vanwege corona uitgesteld, nadere informatie volgt
Spinoza's ratio en de algoritmen
lezing door Dr. Henk Jan Hoekjen
9 april 2022
Symposium Spinoza en het ecologisch denken
Datum nader te bepalen
Excursie naar Domus Spinozana te Den Haag
Wij respecteren uw privacy; zie hier onze verklaring over privacy en cookies
1 jan 2021
Terug naar de inhoud