Privacyverklaring Spinoza Kring Soest - Spinoza

Ga naar de inhoud

Privacyverklaring Spinoza Kring Soest

Ons beleid met betrekking tot privacy en cookies

 
De Spinozakring Soest vindt het belangrijk om respectvol met uw privacy om te gaan. Hieronder beschrijven we wat we doen en hoe we uw privacy garanderen.

Spinozakring Soest en verwerking van persoonsgegevens
De Spinozakring Soest organiseert lezingen, cursussen en excursies. Ook geeft zij publicaties uit.
In het kader van die activiteiten is zij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is
Gonny Sakkers
email: info@spinozakringsoest.nl
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Spinozakring Soest verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
 
Zij verwerkt daartoe de volgende persoonsgegevens:
 
- Voor- en achternaam
 
- Adresgegevens
 
- Geboortedatum
 
- Telefoonnummer
 
- E-mailadres
 
 
Beeld en geluidmateriaal
Bij sommige activiteiten van de Spinozakring Soest worden beeld en/of geluidsopnamen gemaakt.  Daarin kunnen personen herkenbaar zijn. Het materiaal wordt slechts gebruikt op website en/of publiciteitsuitingen na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen.
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Spinozakring Soest verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
- Verzenden van aankondiging of wijziging van onze diensten of producten
 
- Het afhandelen van uw aanmelding en betaling
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Spinozakring Soest neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Spinozakring Soest) tussen zit.
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Spinozakring Soest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
·         Inschrijvingsgegevens t.b.v. activiteiten en diensten: maximaal 10 jaar na aanmelding
 
·         Mailinglist t.b.v. aankondiging van nieuwe activiteiten en diensten: maximaal 10 jaar na verlenen van toestemming om op de lijst te worden opgenomen
 
·         Beeld, geluid en tekstmateriaal op de website: maximaal 10 jaar na goedkeuring door de betrokken persoon   
 
Delen van persoonsgegevens met derden
De Spinozakring Soest verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken t.b.v. de website
De Spinozakring Soest gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik Google Analytics
De Spinozakringsoest gebruikt Google Analytics uitsluitend om het bezoek aan de site, anoniem te analyseren.
De instellingen zijn conform de AVG en volgens de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/138._handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_aug_2018.pdf
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spinozakring Soest.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of sturen naar info@spinozakringsoest.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Spinozakring Soest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat u dat dan weten via info@spinozakringsoest.nl.
 
24 december 2021
Terug naar de inhoud