Maarten van Buuren - Spinoza

Ga naar de inhoud

Maarten van Buuren

Bibliotheek
Marcus Aurelius en de Stoa door: Pierre Hadot, vertaling Maarten van Buuren

Uitgeverij: Damon
ISBN/EAN: 9789463403306, 18 november 2022

Marcus Aurelius, keizer van het Romeinse Rijk in de tweede eeuw na Christus, maakte persoonlijke aantekeningen waarin hij zichzelf aanspoorde tot het juiste handelen. Het is een wonder dat zijn Aansporingen bewaard zijn gebleven. Marcus ontleende de richtlijnen voor juist handelen aan de filosofie van de Stoa. Hij had ze geleerd van Epictetus, de grote stoïsche filosoof uit het begin van de tweede eeuw.
In dit boek legt Pierre Hadot, de onbetwiste autoriteit op het gebied van Stoa en Marcus Aurelius, uit dat de Aansporingen variaties zijn op de stoïsche leer van de drie disciplines van oordeel, begeerte en handelen. Daarom kan dit boek gelezen worden als een inleiding in de Aansporingen en de klassieke Stoa in het algemeen.

(tekst en illustratie: UItgeverij Damon)

Gonny Pasman schreef over dit boek een recensie. Klik hier om naar de recensie te gaan.
Politiek Traktaat

Het Politiek traktaat is Spinoza’s antwoord op de problemen van zijn tijd. Na het rampjaar 1672 bevond Nederland zich in grote moeilijkheden. In de loop van de zeventiende eeuw was ons land telkens veranderd van staatsvorm: van een republiek onder leiding van raadspensionarissen tot een quasimonarchie met stadhouders die via staatsgrepen aan de macht waren gekomen en vice versa.
In het Politiek traktaat pleit Spinoza voor een duurzame en stabiele staatsvorm berustend op een mengvorm van monarchie, aristocratie en democratie, waarbij de verderfelijke uitersten van monarchie en democratie in evenwicht worden gehouden door een dominante aristocratie. Spinoza beroept zich daarbij op geschriften van hugenoten die in navolging van Calvijn de voorwaarden formuleerden waaronder een volk in opstand mag komen tegen zijn vorst, waarna het land zich kan ontwikkelen tot republiek.
Politiek traktaat is vertaald, ingeleid en toegelicht door Maarten van Buuren.

Uitgever: Ambo Anthos - maart 2020
ISBN: 9789026350931 - Paperback; 392 blz.: € 34,99 
ISBN: 9789026350948 - E-book € 14,99

Klik hier voor de flyer.
Spinoza, zijn filosofie in 50 sleutelwoorden

Dit boek is de opvolger van Spinoza, vijf wegen naar de vrijheid en Maarten van Buurens lovend ontvangen vertaling van Spinoza’s Ethica. Van Buuren heeft de betekenis van vijftig sleutelwoorden in Spinoza’s werk vastgesteld aan de hand van een inventaris van alle passages waarin deze sleutelwoorden voorkomen. In vijftig overzichtelijke, heldere en baanbrekende lemma’s worden deze sleutelwoorden besproken en samengevat. Het resultaat is een verhelderende handleiding voor de grondbegrippen uit het werk van Nederlands beroemdste filosoof, wiens filosofie sinds de Verlichting niets aan actualiteit heeft ingeboet. Met een voorwoord van Steven Nadler, beroemd biograaf van Spinoza. 

Uitgever: Ambo Anthos - februari 2019
ISBN: 9789026337635 - Paperback; 392 blz.: € 23,99 
ISBN: 9789026337642 - E-book € 12,99

Klik hier voor de flyer.
Ethica

Baruch de Spinoza (1632-1677) wordt algemeen beschouwd als de invloedrijkste filosoof die ons land ooit heeft gekend. Spinoza's levenswerk, de 'Ethica', is een van de belangrijkste, maar ook een van de moeilijkste filosofische teksten die ooit geschreven zijn. In de 'Ethica' onderzoekt Spinoza op welke manier de mens zijn vrijheid kan verwerven - een voor die tijd revolutionaire boodschap.
Maarten van Buuren is uitgegaan van een nauwkeurige analyse van Spinoza's terminologie. Dat heeft een vertaling opgeleverd die het Latijnse origineel dichter dan ooit benadert en tevens een nieuw en verhelderend licht werpt op de sleutelbegrippen van Spinoza's denken. De vertaling wordt begeleid door verklarende aantekeningen en een samenvatting. Deze nieuwe editie is een must voor alle liefhebbers van Spinoza en filosofie.
 
Uitgever: Ambo Anthos - oktober 2017
ISBN: 9789026340765 - Paperback; 460 blz.: € 34,99 
ISBN: 9789026340772 - E-book € 12,99

Klik hier voor de flyer.
De essentie van Spinoza
 
Spinoza begrijpen is niet zo heel moeilijk. Tenminste, niet als je dit kleine handboekje leest. Maarten van Buuren legt hierin op begrijpelijke wijze uit waarom Baruch de Spinoza niet alleen Nederlands belangrijkste denker is geweest, maar waarom hij ook wereldwijd tot de toppers wordt gerekend. Bij Spinoza krijgt het idee van ‘vrijheid van meningsuiting’ voor het eerst goed vorm.
Spinoza is ook de man die God bevrijdt uit zijn theologische harnas. Zijn God valt samen met de natuurwetten en is dus verzoenbaar met de moderne wetenschappen. En als je dan weet dat Spinoza met zijn modern aandoende levenskunst ook nog eens de man is die de mens weet te bevrijden van lastige emoties, dan begrijp je waarom je dit boekje moet lezen.

Uitgever: ISVW - oktober 2016
ISBN 9789491693908, Paperback, 155 blz, € 15,45
ISBN 9789492538796, E-book, € 10
Spinoza, vijf wegen naar de vrijheid

Spinoza is even ingewikkeld als beroemd. Zijn Ethica geldt als onleesbaar. In Spinoza, filosoof van de vrijheid werpt Maarten van Buuren een verhelderend licht op Spinoza’s moeilijk doordringbare filosofie. Hij toont de vijf pijlers waarop Spinoza’s denken berust: streven naar zelfbeschikking, ontplooiing van macht, volgen van de intuïtie, samenwerking met anderen en vooral streven naar vrijheid. In deze oproep schuilt zijn blijvende actualiteit. Van Buuren plaatst Spinoza op toegankelijke wijze tussen filosofen die grote invloed hadden op zijn denken zoals Descartes, Hobbes en Hugo de Groot. Hij laat zien wat de kern is van Spinoza’s ethiek: bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met de wereld en met zichzelf. Alleen dan kan de mens gelukkig worden.
 
Uitgever: Ambo Anthos - maart 2016
ISBN: 9789026333958 - Paperback; 13,6 x 21,5 cm • 240 blz.: € 19,99 
ISBN 978 90 263 3396 5 - E-book: € 12,99

Klik hier voor de flyer.
21 april 2020
Terug naar de inhoud