Jan Knol - Spinoza

Ga naar de inhoud

Jan Knol

Bibliotheek
Spinoza in 107 vragen en antwoorden

Wat u altijd al wilde weten van Spinoza, maar hem nooit kon vragen!
De beste inleiding op de filosofie van Spinoza: helder, toegankelijk, begrijpelijk.
• Waar hangt ons geluk van af?
• Wat is het verschil tussen geloven en weten?
• Bestaat er een vrije wil?
• Hoe leren we accepteren?
• Wat is ware deugd?
• Hebben we elkaar nodig?
• Is medelijden altijd goed?
en nog 100 andere vragen
(Informatie wereldbibliotheek.nl).

Uitgever: Wereldbibliotheek - mei 2015 (druk 1)
ISBN 9789028426351 - Paperback; 128 blz.: €11,00
Spinoza's intuïtie

De filosofische inzichten van spinoza maken voor iedereen het hoogste geluk bereikbaar, maar dat is niet iets wat iedereen zomaar ten deel valt. In dit boek licht Jan Knol toe hoe we het kunnen bereiken.
Spinoza onderscheidt drie soorten kennis. De eerste soort is de verbeelding, waarmee we ons met alledaagse versnipperde informatie een beeld vormen van de werkelijkheid. De tweede soort is de rede, waarmee we verbanden kunnen leggen. De derde en hoogste soort kennis is de intuïtie. Daarmee krijgen we inzicht in de totale samenhang van de dingen en het besef verbonden te zijn met God ofwel de Natuur. En dat levert de hoogste vorm van geluk op.
Gebruikmakend van voorbeelden uit het werk van Spinoza legt Jan Knol uit hoe deze drie soorten kennis zich tot elkaar verhouden, en wat de waarde ervan is. Voor het gemak van de lezers somt hij plaatsen op waar Spinoza zich in zijn werken expliciet uitspreekt over de intuïtie. Dit is nog niet eerder gedaan.
(Informatie wereldbibliotheek.nl).

Uitgever: Wereldbibliotheek - januari 2009 (druk 1)
ISBN 9789028422698 - Paperback; 144 blz.: €15,00
Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden: voor iedereen

Spinoza's filosofie is fascinerend en hoogst actueel. Het gaat bij Spinoza om een nieuw godsbesef, waarvoor hij in zijn eigen tijd werd verketterd maar dat in onze dagen heel modern aandoet. Uit dat godsbesef leidt Spinoza op inventieve en systematische wijze allerlei inzichten af op het gebied van ethiek en moraal.
Aan de hand van Spinoza's gelijkenissen en voorbeelden illustreert Jan Knol Spinoza's gedachtengoed in begrijpelijke taal en blijft daarbij dicht bij diens tekst. Zo maakt hij de grote filosoof toegankelijk voor iedereen.
Knol besluit met een gesprek tussen Jezus en Spinoza, waarin hij de overeenkomsten en de verschillen in hun denken op lichtvoetige wijze belicht. 
(Informatie wereldbibliotheek.nl).

Uitgever: Wereldbibliotheek - maart 2007 (druk 1)
ISBN 9789028421943 - Paperback; 208 blz.: €15,99
En je zult spinazie eten
aan tafel bij Spinoza, filosoof van de blijvende blijdschap

De Ethica van Spinoza blijft voor de meeste mensen een gesloten boek, omdat het te moeilijk is. Toch is eenvoud een sterk kenmerk van Spinoza's filosofie. De verdienste van Jan Knol is dat hij de Ethica zodanig 'herschrijft' dat deze begrijpelijk wordt voor iedere lezer, jong en oud. Hij gebruikt daarvoor alledaagse bewoordingen en plaveit zodoende de weg naar de kern van het grootse gedachtegoed van Spinoza.
Spinoza kennen is een ervaring die tot nu toe weinigen gegeven was, maar door Jan Knol's directe benadering kan iedereen zijn leven nu blijvend verrijken met de 'filosofie van de blijdschap'.
(Informatie wereldbibliotheek.nl).

Uitgever: Wereldbibliotheek - augustus 2006 (druk 1)
ISBN 9789028420960 - Paperback; 128 blz.: €13,50
12 mei 2020
Terug naar de inhoud