Karel D'huyvetters - Spinoza

Ga naar de inhoud

Karel D'huyvetters

Bibliotheek
God is groter. Het testament van Spinoza.

In zijn fictief testament formuleert Spinoza hier terugkijkend op zijn korte leven de diepste kerngedachten van zijn bevrijdende levenswijsheid zoals hij dat zelf tijdens zijn leven nooit gedaan heeft. Voor de lezer is het een bondige, heldere samenvatting van de hoopvolle blijde boodschap die Spinoza zijn tijdgenoten voorhield, een boodschap die na meer dan drie eeuwen niets van haar scherpe klaarheid of haar indrukwekkende overtuigingskracht verloren heeft.

Karel D’huyvetters, God is groter. Het testament van Spinoza,
Werchter: Uitgeverij Coriarius, 2019, 
isbn 9789082602197, 36 blz., paperback,
€ 9 – (België); voor Nederland € 10 (verzendkosten inbegrepen).
Te bestellen via e-mail: uitgeverij@coriarius.be.

Klik hier voor de flyer.
Étienne Balibar, Spinoza politiek. Het transindividuele.

Vertrekkend van een van de kernideeën van Spinoza, de eenheid van al wat is, heeft de auteur een origineel begrip geformuleerd en uitgewerkt onder de titel van de transindividualiteit: elk individu bestaat uit ontelbare andere individuen en maakt op zijn beurt deel uit van een steeds groter individu, tot uiteindelijk het oneindige individu toe, namelijk al wat is. 
Het biedt tevens een uitzonderlijk originele en fascinerende hedendaagse interpretatie van de filosofie van Spinoza.

Étienne Balibar, Spinoza politiek. Het transindividuele.
Vertaald door Karel D’huyvetters
Bibliotheca Spinozana Flandrica VII, 
Werchter: Uitgeverij Coriarius, 2019, 380 blz., 17 x 24 cm, paperback,
€ 21 voor België (verzendkosten inbegrepen); voor Nederland € 22 (verzendkosten inbegrepen).
Te bestellen via e-mail: uitgeverij@coriarius.be.

Klik hier voor de flyer.
Theologisch-staatkundige verhandeling

Deze eigentijdse vertaling en toelichting van Spinoza’s Theologisch-staatkundige verhandeling is opgedragen aan de nagedachtenis van de ontelbare onschuldige slachtoffers van elke vorm van godsdienstwaan en klerikalisme door de eeuwen heen, tot op de dag van vandaag.

Spinoza: Theologisch-staatkundige verhandeling, uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D’huyvetters, deel 1 Vertaling, 304 blz., deel 2 Toelichting, 504 blz., Bibliotheca Spinozana Flandrica IV & V
Werchter: Uitgeverij Coriarius, 2018, softcover 17 x 24 cm.
Verkoopprijs voor de twee delen samen, die niet afzonderlijk verkocht worden, verzendkosten inbegrepen: België € 36, Nederland € 38.
Te bestellen via e-mail: uitgeverij@coriarius.be.

Klik hier voor de flyer.
Hasana Sharp - acht essays

In de acht essays van dit boek verliest Hasana Sharp zich niet in vergezochte academische analyses, vertolkt in onbegrijpelijk jargon. Vanuit haar scherp intuïtief aanvoelen van wat voor Spinoza de essentie is van God of de natuur, verkent ze wat dat betekent voor de oneindig vele vormen die het ene universum aanneemt: de verbondenheid van elk individu met zijn omgeving in een groter individueel geheel, en van elk geheel in een nog groter geheel, zodat uiteindelijk het hele universum één enkel individu is.

Samengesteld, vertaald en ingeleid door Karel D'huyvetters, Bibliotheca Spinozana Flandrica VI, 
Werchter: 
Uitgeverij Coriarius, 2018, 17 x 24 cm, paperback.
€ 14,50 (verzendkosten in België inbegrepen). 
Voor Nederland: € 15,50, verzendkosten naar Nederland inbegrepen.
Te bestellen via e-mailuitgeverij@coriarius.be.
Ethica

Spinoza’s Ethica, postuum gepubliceerd in 1677, is een van de meest geroemde, maar tevens een van de minst gelezen filosofische werken van onze beschavingsgeschiedenis. Deze nieuwe vertaling uit het Latijn en de bijhorende toelichting in de vorm van een lopend commentaar willen dit meesterwerk toegankelijk maken voor hedendaagse lezers. 

Spinoza: Ethica, uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D’huyvetters, deel 1 Vertaling, 256 blz., deel 2 Toelichting, 432 blz., Bibliotheca Spinozana Flandrica II & III
Werchter: Uitgeverij Coriarius, 2017, softcover 17 x 24 cm.
Verkoopprijs voor de twee delen samen, die niet afzonderlijk verkocht worden, verzendkosten inbegrepen: in België: € 32, voor Nederland € 35.
Te bestellen via e-mailuitgeverij@coriarius.be.

Klik hier voor de flyer.
Brieven over God

In 1677 verschenen de Opera Posthuma van Spinoza (1632-1677), met daarin een uitgebreide verzameling van brieven van geleerde tijdgenoten gericht aan Spinoza, en zijn antwoorden daarop. In de meeste van die brieven gaat het over God. Spinoza’s radicale opvattingen botsen voortdurend met het onbegrip, de verontwaardiging en de haat van zijn gelovige tijdgenoten. Spinoza was de eerste filosoof die zo systematisch het Godsbegrip analyseerde en het ontdeed van alle mythologische en devote franjes en het herleidde tot zijn essentie: God, of de Natuur.

Karel D’huyvetters, Spinoza: de Brieven over God. Uit het Latijn vertaald en toegelicht, Uitgeverij Coriarius, 2016, 253 blz. paperback 17 x 24 cm. ISBN 9789082602104

Uitgeverij Coriarius publiceert zonder winstoogmerk in eigen beheer om de boekenprijs zo laag mogelijk te houden. 
Prijs € 12,95 plus porto.
Te bestellen via e-mailuitgeverij@coriarius.be.

Klik hier voor de flyer.
20 april 2020
Terug naar de inhoud