Recensies - Spinoza

Ga naar de inhoud

Recensies

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Gedachten denken
Door: Annelies Beck, met illustraties van Hanneke Siemensma
Uitgeverij: Querido
ISBN: 9789045126821, 22 november 2022

Hoe werken gedachten, en kunnen we ze sturen? Kun je ze doen verdwijnen of ze juist vasthouden? Dat vraagt Noor zich af. Gedachten zijn noodzakelijke, vervelende én heerlijke dingen. Hoe zwaar of licht het denken is, dat verbeeldt Hanneke Siemensma met haar sfeervolle illustraties bij een filosofische gedachtegang van Annelies Beck.
Wat zijn gedachten? vroeg Noor.
Dingen die je denkt.
Wat is denken?
Wat je doet in je hoofd.
Hoe dan?
Dat is een goede vraag.
Perfect om voor te lezen en samen over te filosoferen. Met illustraties van Zilveren Penseelwinnaar Hanneke Siemensma

(tekst en illustratie: UItgeverij Querido)

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Marcus Aurelius en de Stoa
Door: Pierre Hadot, vert. Maarten van Buuren
Uitgeverij: Damon
ISBN/EAN: 9789463403306, 18 november 2022

Marcus Aurelius, keizer van het Romeinse Rijk in de tweede eeuw na Christus, maakte persoonlijke aantekeningen waarin hij zichzelf aanspoorde tot het juiste handelen. Het is een wonder dat zijn Aansporingen bewaard zijn gebleven. Marcus ontleende de richtlijnen voor juist handelen aan de filosofie van de Stoa. Hij had ze geleerd van Epictetus, de grote stoïsche filosoof uit het begin van de tweede eeuw.
In dit boek legt Pierre Hadot, de onbetwiste autoriteit op het gebied van Stoa en Marcus Aurelius, uit dat de Aansporingen variaties zijn op de stoïsche leer van de drie disciplines van oordeel, begeerte en handelen. Daarom kan dit boek gelezen worden als een inleiding in de Aansporingen en de klassieke Stoa in het algemeen.

(tekst en illustratie: UItgeverij Damon)

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Nicoby en Vincent Zabus - De wereld van Sofie deel 1 (stripboekversie)
Uitgeverij: Scratch shop
ISBN/EAN: 9789493166639, 16 september 2022

Dit boek is de stripversie van het meesterwerk van Jostein Gaarder "De wereld van Sofie". In Nederland is het origineel dat voor het eerst werd uitgegeven in 1994, aan zijn 75e druk toe en is daarmee al bijna 30 jaar een geliefd boek.

Dit nieuwe prachtige beeldverhaal maakt de belangrijke materie op een andere manier toegankelijk. Nieuwe lezersgroepen, maar ook zij die in het verleden in De Wereld Van Sofie hebben verkeerd, zullen zonder twijfel genieten van de door Gaarder zo boeiend vertelde geschiedenis van de filosofie. We hebben om het lijvige origineel op nieuwe wijze te presenteren, 2 delen nodig.

(tekst en illustratie: Scratch shop)

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Hans Dijkhuis - Descartes, zijn Nederlandse jaren
ISBN: 9789025314507, 28 maart 2022

Hoewel René Descartes zijn leven lang onderdaan bleef van de Franse koning, verbleef hij vele jaren in de Republiek der Nederlanden. In veel opzichten paste hij zich aan de Nederlanden aan: hij beheerste de taal, kleedde zich naar de gewoonten van het land, had een groot aantal Nederlandse boezemvrienden en invloedrijke relaties en trad uitvoerig in discussie met Nederlandse geleerden. De bekendheid die hij in Frankrijk had verworven, zorgde ervoor dat hij voortdurend in de belangstelling stond. Terwijl zijn denken juist gebaat was bij rust. Die omstandigheden vond hij in Nederland.

Filosoof en schrijver Hans Dijkhuis herleidt aan de hand van vele bronnen zo exact mogelijk de verblijfplaatsen van Descartes en beschrijft diens omgang met tijdgenoten. Veel van de episodes en gebeurtenissen komen in andere biografieën niet of nauwelijks aan de orde, maar zijn van belang voor een vollediger inzicht in zijn leven en denken. Zijn verblijf in Alkmaar is bijvoorbeeld grotendeels onbekend, maar vormde in zekere zin een keerpunt in zijn leven.

(tekst en illustratie: Athenaeum)

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Jurriën Hamer - Waarom schurken pech hebben en helden geluk
Uitgeverij: De Bezige Bij
ISBN 9789403120119, 25 maart 2021

Heeft een miljonair recht op zijn rijkdom? Moeten we zelfs een moordenaar vergeven? En kan een mens ooit zijn lot veranderen? Het hangt allemaal af van ons antwoord op een fundamentele vraag: hebben we een vrije wil?
Filosofen twijfelen al eeuwen over het antwoord hierop, en sinds decennia roepen biologen en neurologen dat de vrije wil niet bestaat. Ieder jaar stapelt het bewijs tegen de vrije wil zich verder op: we zijn een product van onze genen, van onze geschiedenis en van onze omstandigheden.
Toch laat de vrije wil ons niet los. Deze mythe heeft meer invloed dan ooit – in ons strafrecht, onze economie en onze zoektocht naar geluk.
Jurriën Hamer denkt verder waar anderen terugdeinzen en stelt de rol van de vrije wil ter discussie.
Waarom schurken pech hebben en helden geluk is een confronterend debuut met radicale implicaties voor onze manier van leven – van onze politiek tot onze meest intieme relaties.

Jurriën Hamer (1988) is filosoof en jurist. Hij promoveerde aan de Universiteit Utrecht en deed onderzoek aan de London School of Economics

(tekst en illustratie: de Bezige Bij)

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Arthur Weststeijn - De Radicale Republiek
Uitgeverij: Bert Bakker
ISBN 9789035140240, juni 2013

'Het paard van Troje op het Binnenhof': zo betitelden Johan en Pieter de la Court rond 1660 het Huis van Oranje. De broers staan te boek als de meest radicale republikeinen uit de Nederlandse geschiedenis. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw beheersten ze het publieke debat in Hollandse herbergen en trekschuiten, en hun denken over vrijhandel, democratie en tolerantie had grote invloed op de ontwikkeling van de Verlichting in binnen- en buitenland, van Spinoza tot de Amerikaanse Revolutie.
De radicale republiek laat, na driehonderdvijftig jaar, de broers opnieuw aan het woord. Het vertelt hoe twee immigrantenzonen uit Leiden rijk werden in de handel, en met hun provocatieve geschriften het hele land tegen zich in het harnas joegen.
De gebroeders de la Court waren een inspitratiebron voor het Politiek Traktaat van Spinoza.

Arthur Weststeijn (1980) studeerde geschiedenis en filosofie in Amsterdam, Spanje, de Verenigde Staten en Italië. Hij is als staflid geschiedenis verbonden aan het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome.

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Nathan de Wijze door Gotthold Ephraim Lessing
Uitgeverij: Boom

Nathan de Wijze is een van de bekendste werken uit de verlichting. Lessing laat op pregnante wijze zien hoe de tegenstellingen tussen de aanhangers van verschillende godsdiensten kunnen worden overbrugd door het algemeen menselijke dat hen verenigt.


Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Anna Maria van Schurman - Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap
Uitgeverij: Noordboek

Anna Maria van Schurman was een tijdgenote van Spinoza die ondanks de tegenwerking van mannelijke collega's wetenschapster werd. Ze sprak zeven talen en was humaniste, taalkundige, theologe, dichteres en kunstenares.

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Jean-Marc van Tol - Musch
Uitgeverij: Catullus

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: John Gray - Zeven vormen van atheïsme
Uitgeverij: Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Maarten van Buuren - Quantum, de oerknal en God
Uitgeverij: Lemniscaat

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Herman de Dijn - De andere Spinoza
Uitgeverij: Pelckmans

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Maxime Rovere - Spinozaland
Uitgeverij: Balans

Recensie door Gonny Sakkers

Boek: Victor Kal - De list van Spinoza
Uitgeverij Prometheus

11 maart 2022
Terug naar de inhoud