Adrie Hoogendoorn - Spinoza

Ga naar de inhoud

Adrie Hoogendoorn

Bibliotheek
De filosofie van Spinoza - Uitleg van de Ethica. 
307 pagina's, 10 hoofdstukken in drie gedeelten: een algemeen deel over Spinoza en de Ethica (hoofdstuk 1-4), een bijzonder deel met uitleg van de Ethica (hoofdstuk 5-9), een derde deel over het Spinozistische leven (hoofdstuk 10).

De tekst is ingedeeld in korte paragrafen met veel kruisverwijzingen, veel citaten uit Spinoza's werk. Veel onderwerpen worden inspringend in de tekst en in een kleiner lettertype in een breder filosofisch kader geplaatst. Het boek is zo ook een inleiding in de filosofie aan de hand van Spinoza. Het boek is voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister.
Prijs: € 14,95, inclusief verzending. 
Bestellen bij de auteur, email: hoogendoorn.adrie@gmail.com
of bij Antiquariaat Spinoza, email: info@spinozabooks.com
Spinoza over godsdienst en politiek - Uitleg van het Theologisch-politiek traktaat en het Staatkundig vertoog. 
269 pagina's, 13 hoofdstukken, een inleidend hoofdstuk, daarna Spinoza over de godsdienst (hoofdstuk 2-7), en Spinoza over de politiek (hoofdstuk 8-13).

De tekst is ingedeeld in korte paragrafen met veel kruisverwijzingen, veel citaten uit Spinoza's werk. Veel onderwerpen worden inspringend in de tekst en in een kleiner lettertype in een breder filosofisch kader geplaatst. Het boek is zo ook een inleiding in de filosofie aan de hand van Spinoza. Het boek is voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister.
Prijs: € 14,95, inclusief verzending. 
Bestellen bij de auteur, email: hoogendoorn.adrie@gmail.com
of bij Antiquariaat Spinoza, email: info@spinozabooks.com
Spinoza's Briefwisseling - Begin van de Radicale Verlichting. 
210 pagina's, acht hoofdstukken in drie gedeelten: eerste deel over een revolutie in brieven (hoofdstuk 1-2), het tweede deel over correspondenten en correspondentie (hoofdstuk 3-7), het derde deel over radicalen contra behoudenden (hoofdstuk 8).

De tekst is ingedeeld in korte paragrafen met veel kruisverwijzingen, veel citaten uit Spinoza's werk. Veel onderwerpen worden inspringend in de tekst en in een kleiner lettertype in een breder filosofisch kader geplaatst. Het boek is zo ook een inleiding in de filosofie aan de hand van Spinoza. Het boek is voorzien van een uitgebreid trefwoordenregister.
Prijs: € 14,95, inclusief verzending. 
Bestellen bij de auteur, email: hoogendoorn.adrie@gmail.com
of bij Antiquariaat Spinoza, email: info@spinozabooks.com
3 mei 2020
Terug naar de inhoud