Herman de Dijn - Spinoza

Ga naar de inhoud

Herman de Dijn

Bibliotheek
De andere Spinoza

Spinoza staat vandaag bekend als de radicale verlichter, de filosoof van vrijheid en democratie. Dat is slechts de halve waarheid. Voor de geniale zeventiende-eeuwse Amsterdammer draait namelijk alles rond ‘God, de mens en zijn heil’. Van bij het begin gaat het in zijn werk steeds om hetzelfde: is er een weg naar het ware geluk? Spinoza onderscheidt niet één, maar twee dergelijke wegen: de brede religieuze weg voor de massa en het steile pad van de filosofie voor de enkeling. Telkens staat God centraal. Voor de hedendaagse lezer is die obsessie met God en met religie haast onbegrijpelijk. In plaats van Spinoza aan te passen aan de huidige opvattingen, wil Herman De Dijn juist de ‘ethisch-religieuze’ kern van Spinoza’s visie herontdekken. Spinoza is een echte anomalie. Hoewel geen christen, is hij een radicale hervormer van het christendom als massareligie. Hoewel een verlichtingsdenker, ontwerpt hij een rationele ethiek die paradoxaal genoeg uitmondt in een filosofische religie. De God van Spinoza is echter niet de God die bevestigd wordt in het theïsme en genegeerd wordt door het atheïsme. Het is de God-Natuur, de Oer-bron van een wereld zonder zin of doel. Hoe is heil mogelijk in een dergelijke wereld? (Persbericht Pelckmans uitgevers).

Uitgever: Pelckmans - oktober 2020
ISBN 9789463105835 - Paperback 256 blzn 
Spinoza: De Doornen En De Roos

Voor het eerst schreef Herman De Dijn, internationaal befaamd Spinoza-kenner, een Nederlandstalig boek over zijn grote inspiratiebron. Een prachtige monografie waarin alle onderdelen van Spinoza's oeuvre, inclusief zijn methodologie, godsdienstfilosofie en politieke filosofie, aan bod komen en waarin bovendien de onverminderde actualiteit van zijn denken op overtuigende wijze wordt aangetoond. Een boek dat zich kan meten met de beste Spinoza-interpretaties ter wereld en daarmee ook in een permanente staat van discussie verkeert.

Alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

Uitgever: Pelckmans - januari 2009
ISBN 9789086870547 - Paperback 195 blzn

 
De uitgelezen Spinoza
 

 
Spinoza’s denken is geconcentreerd op de vraag naar de weg of wegen tot het heil. Dit blijkt reeds uit de beginbladzijden van zijn Inleiding tot de filosofie (Traktaat over de verbetering van het verstand), die in De Uitgelezen Spinoza worden opgenomen. In zijn meest bekende werk, de Ethica, verloopt de weg naar het heil via een theoretisch-wetenschappelijke kennis van de natuur, meer bepaald van de mens als onderdeel daarvan. Uit zijn andere meesterwerk, het Theologisch-politiek traktaat, blijkt dat Spinoza nog een tweede heilsweg aanvaardt, de weg van een uitgezuiverde, joods-christelijke religie: dit is de weg voor wie niet tot de filosofie is geroepen. In dit werk ontwikkelt Spinoza een verbluffend nieuwe godsdienstwetenschap waarin hij het fundamenteel onderscheid aantoont tussen theoretisch denken en godsdienst. Ook van dit meesterwerk worden hier enkele centrale hoofdstukken opgenomen en van commentaar voorzien. In De Uitgelezen Filosofen worden de belangrijkste filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte voorgesteld door middel van een ruime bloemlezing uit hun geschriften. De inleiding en de toelichtingen situeren de filosoof in zijn tijd, maar gaan eveneens in op de vraag naar de relevantie van zijn denken voor onze tijd.

Alleen nog tweedehands verkrijgbaar.
De inleiding van deze bloemlezing uit het werk van Spinoza is te vinden op de site van Herman de Dijn.

Uitgever: Lannoo - 1999
ISBN 9789020937879 - Hardcover - 328 blzn
Spinoza: The Way to Wisdom 

De Dijn's comprehensive introduction to Spinoza's philosophy is based on two key texts. He first provides an in-depth analysis of Spinoza's Treatise on the Improvement of the Understanding, which De Dijn characterizes as his introduction to philosophy. This notoriously difficult text is here made accessible, even in its details. This analysis is followed by a comprehensive survey of Spinoza's metaphysics as presented in his famous Ethics. De Dijn demonstrates how Spinoza's central philosophical project as introduced in the Treatise - the linkage of knowledge and salvation - is perfectly realized in the Ethics. In this way the unity of Spinoza's thought is shown to consist in his preoccupation with the ethical question of salvation. The book also contains introductory chapters on Spinoza's life and work, the original Latin text of the Treatise and its new English translation by Edwin Curley, and an annotated bibliography on the secondary literature. (Bookdescription by the publisher).

Uitgever: Purdue University Press - April 1996
ISBN 9781557530820 - Paperback - 300 pages

4 nov 2020
Terug naar de inhoud