HomeOver Spinoza Kring SoestStudiegroepen.pngLezingen.pngNieuwsContact en inschrijvenLinks
    

Nieuws
Hieronder een aantal links naar nieuwsbrieven van de Spinozakring en overig nieuws.

Henri Krop benoemd tot bijzonder hoogleraar

Op 21 september 2018 is Dr. Henri Krop benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam waar hij de komende jaren de Spinozaleerstoel zal bekleden.
Hij volgt hiermee prof. Piet Steenbakkers op, die met emeritaat is gegaan.
Voorafgaande aan zijn inauguratie was er een symposium met lezingen van o.a. Piet Steenbakkers, Han van Ruler en Wiep van Bunge die van verschillende kanten De Kring van Spinoza belichtten.
Klik hier voor een verslag van dit symposium en de oratie van Henri Krop.CURSUSPROGRAMMA

2018 - 2019
In oktober gaat het nieuwe Spinozaseizoen weer van start.
Dit jaar staan er een studiegroep, een lezing en een symposium op het programma.
Net als afgelopen seizoen vinden ze ook dit jaar plaats op zaterdagmiddag in de bovenzaal van Grand Café Soestdijk.
De locatie is rolstoeltoegankelijk.

Voor uitgebreide informatie zie tabblad Studiegroepen en Lezingen.


Verbeelding aan de macht

De opkomst van Spinoza in de jaren zestig van de vorige eeuw

In 2018 was het thema van de maand van de filosofie Verbeelding aan de macht, een slogan uit 1968. Aangezien Spinoza in diezelfde jaren zestig opeens razend populair werd, hield ik op diverse plaatsen een lezing hierover. De inhoud en foto's van deze lezing heb ik bewerkt tot dit boekje.

Dit boekje is niet in de boekhandel te koop, maar uitsluitend verkrijgbaar via info@spinozakringsoest.nl.
Het is bestemd voor persoonlijk gebruik en als achtergrondinformatie bij cursussen, leesgroepen en lezingen over Spinoza bij Spinozakringen en studiegroepen. De kostprijs is € 9,95 excl. verpakkings- en verzendkosten.


Spinoza, filosoof op zoek naar de waarheid.

Toen professor Frans Saris mij vroeg om een zelfgeschreven boekje over Spinoza besloot ik mijn lezing uit 2016/ 2017 hiervoor als leidraad te gebruiken.
Nadat hij het had gelezen zei hij:"Als ik de aanleiding was dat dit werk nu verschenen is dan werd dat hoog tijd. Jij geeft niet alleen een goede biografie, jij legt Spinoza uit op een heel heldere manier waar veel mensen profijt van zullen hebben. Ik raad je sterk aan deze tekst op een of andere manier te verspreiden".
Dit boekje is niet in de boekhandel te koop, maar uitsluitend verkrijgbaar via info@spinozakringsoest.nl.
Het is bestemd voor persoonlijk gebruik en als achtergrondinformatie bij cursussen, leesgroepen en lezingen over Spinoza bij Spinozakringen en studiegroepen. De kostprijs is € 9,95 excl. verpakkings- en verzendkosten.


In de rubriek Lezingen is het verslag toegevoegd van de lezing Spinoza en Levinas, die op 4 november 2017 door Jan Flameling werd gehouden. Klik hier voor het verslag.


Het Theologisch Politiek Traktaat

Uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D'huyvetters.

In 1670 verscheen Spinoza's Theologisch-Politiek Traktaat. Hoewel het anoniem werd gepubliceerd wist men algauw wie de schrijver was. Het ontketende onder de geestelijkheid een ware revolutie en Willem van Blijenbergh noemde het "Een boek gesmeed in de hel".
Ondanks dat het boek verboden werd, werd het clandestien druk gelezen en beleefde het in tien jaar tijd tien drukken.

Karel D'huyvetters, de vertaler van Spinoza's Staatkundige Verhandeling, de Brieven over God en de Ethica, heeft het TTP opnieuw uit het Latijn vertaald en voorzien van een uitvoerige toelichting.
Het werk bestaat uit twee delen:
Deel 1 Theologisch-staatkundige verhandeling
Deel 2 Toelichting.
Zie de afbeelding hiernaast.

Klik hier voor verder informatie.


De Ethica.

Uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D'huyvetters.

"Wie Spinoza wil volgen op zijn weg kan uiteindelijk het heil vinden dat wij allen zoeken."

Karel D'huyvetters, de vertaler van Spinoza's Staatkundige Verhandeling en De Brieven over God, heeft de Ethica opnieuw uit het Latijn vertaald en voorzien van een uitvoerige toelichting.
Het werk bestaat dan ook uit twee delen:
Deel 1 Ethica
Deel 2 Toelichting.
Zie de afbeeldingen hiernaast.

Klik hier voor verdere informatie.


Henri Krop bijzonder hoogleraar Spinoza-studie

Met ingang van 1 september 2017 is dr. Henri Krop benoemd op de Spinozaleerstoel aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgt hiermee prof. dr. Piet Steenbakkers op die deze leerstoel de afgelopen twaalf jaar bekleedde.

Voor verdere informatie klik hier


In de zomermaanden verzorgt Jossi Efrat de excursie "In de voetsporen van Spinoza".

Zie voor een verslag van deze excursie tabblad Lezingen > Excursies.


In de rubriek Lezingen is het verslag toegevoegd van de lezing van Kees Schuyt in boekhandel Cursief in Gorinchem over zijn boek Spinoza en de vreugde van het inzicht.
Klik hier voor het verslag.


In de rubriek Lezingen is het verslag van de lezing De actualiteit van Spinoza's Theologisch Politiek Traktaat door Paul Juffermans toegevoegd. Klik hier voor het verslag.


11 februari hield Jan Flameling voor de Spinozakring Soest een lezing over Spinoza en Heidegger.
Klik hier voor het verslag.


Op 1 februari 2017 vond in de Atheneum Boekhandel in Amsterdam de presentatie plaats van het nieuwste boek van prof. Kees Schuyt: Spinoza en de vreugde van het inzicht.

In zijn voorwoord vertelt Schuyt dat de directe aanleiding tot het schrijven van dit boek de cursussen waren die hij in 2014/2015 en 2015/2016 voor de Spinozakring Soest heeft gegeven.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van deze boekpresentatie.

Klik hier voor een korte beschrijving van de inhoud van het boek en een filmpje waarop Kees Schuyt daar iets over vertelt.


Van 19 september 2016 t/m 8 januari 2017 lag het Vaticaans manuscript van de Ethica in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Nooit eerder was dit meesterwerk van Spinoza zo dicht bij zijn ouderlijk huis. Klik hier voor het verslag van het bezoek aan deze tentoonstelling met aansluitend de lezing van Piet Steenbakkers.
Het lezen van deze briefwisseling van Spinoza met tijdgenoten, zowel vrienden als andersdenkenden, over god, is niet alleen filosofisch interessant, maar ook vreugdevol. De toelichtingen van de vertaler laten ons Spinoza nog beter kennen als mens, als vriend, en als filosoof in zijn tijd. Ik ervoer weer dezelfde ontroering als bij het hertalen van zijn Brieven over het kwaad: dichter bij Spinoza kun je niet komen!
Miriam van Reijen

Klik op de miniatuur voor informatie over de inhoud van het boek en wijze van bestellen.


In de rubriek Lezingen zijn de verslagen van de lezing Spinoza en Johan de Witt door professor Kees Schuyt en van de lezing over Erasmus door Herman Pleij toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over de lezing van Spinoza en Johan de Wit.
Klik hier voor meer informatie over de lezing van Erasmus.

spinoza.png Nederlandse documentaire wint prijs in Cannes. Klik op de miniatuur om het hele bericht te lezen.

Voor meer informatie zie ook deze site
In memoriam Jan Knol
Op 5 mei 2016. -  Hemelvaartsdag, is de "ambassadeur van Spinoza in Nederland", Jan Knol overleden. Gonny Pasman-Sakkers schreef een in memoriam. Klik op de miniatuur om het te lezen.
Salon met Spinoza Soest Nu 11 november 2015
Klik op de miniatuur om het artikel te lezen.
Gooi- en Eemlander 3-5-2014
Gooi- en Eemlander 3 mei 2014
Klik op de miniatuur om het artikel te lezen.
Amersfoortse Courant 28-5-2014
Amersfoortse Courant 28 mei 2014
Klik op de miniatuur om het artikel te lezen.


handtekening.png