HomeOver Spinoza Kring SoestStudiegroepen.pngLezingen.pngNieuwsContact en inschrijvenLinks
    

Nieuws
Hieronder een aantal links naar nieuwsbrieven van de Spinozakring en overig nieuws.
Spinoza, filosoof op zoek naar de waarheid.

Toen professor Frans Saris mij vroeg om een zelfgeschreven boekje over Spinoza besloot ik mijn lezing uit 2016/ 2017 hiervoor als leidraad te gebruiken.
Nadat hij het had gelezen zei hij:"Als ik de aanleiding was dat dit werk nu verschenen is dan werd dat hoog tijd. Jij geeft niet alleen een goede biografie, jij legt Spinoza uit op een heel heldere manier waar veel mensen profijt van zullen hebben. Ik raad je sterk aan deze tekst op een of andere manier te verspreiden".
Dit boekje is niet in de boekhandel te koop, maar uitsluitend verkrijgbaar via info@spinozakringsoest.nl.
Het is bestemd voor persoonlijk gebruik en als achtergrondinformatie bij cursussen, leesgroepen en lezingen over Spinoza bij Spinozakringen en studiegroepen. De kostprijs is 9,95 excl. verpakkings- en verzendkosten.


Zaterdag 3 maart 2018. Darwins Cijferslot. Lezing door professor Frans Saris. Voor informatie zie rubriek Lezingen.


In de rubriek Lezingen is het verslag toegevoegd van de lezing Spinoza en Levinas, die op 4 november 2017 door Jan Flameling werd gehouden. Klik hier voor het verslag.


De Ethica.

Uit het Latijn vertaald en toegelicht door Karel D'huyvetters.

"Wie Spinoza wil volgen op zijn weg kan uiteindelijk het heil vinden dat wij allen zoeken."

Karel D'huyvetters, de vertaler van Spinoza's Staatkundige Verhandeling en De Brieven over God, heeft de Ethica opnieuw uit het Latijn vertaald en voorzien van een uitvoerige toelichting.
Het werk bestaat dan ook uit twee delen:
Deel 1 Ethica
Deel 2 Toelichting.
Zie de afbeeldingen hiernaast.

Klik hier voor verdere informatie.


Henri Krop bijzonder hoogleraar Spinoza-studie

Met ingang van 1 september 2017 is dr. Henri Krop benoemd op de Spinozaleerstoel aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgt hiermee prof. dr. Piet Steenbakkers op die deze leerstoel de afgelopen twaalf jaar bekleedde.

Voor verdere informatie klik hier


Zondag 27 Augustus en 24 September 2017 verzorgt Jossi Efrat weer de excursie "In de voetsporen van Spinoza".
Klik hier voor informatie.
Zie voor een eerder verslag van deze excursie tabblad
Lezingen > Excursies.


In de rubriek Lezingen is het verslag toegevoegd van de lezing van Kees Schuyt in boekhandel Cursief in Gorinchem over zijn boek Spinoza en de vreugde van het inzicht.
Klik hier voor het verslag.


In de rubriek Lezingen is het verslag van de lezing De actualiteit van Spinoza's Theologisch Politiek Traktaat door Paul Juffermans toegevoegd. Klik hier voor het verslag.


11 februari hield Jan Flameling voor de Spinozakring Soest een lezing over Spinoza en Heidegger.
Klik hier voor het verslag.


Op 1 februari 2017 vond in de Atheneum Boekhandel in Amsterdam de presentatie plaats van het nieuwste boek van prof. Kees Schuyt: Spinoza en de vreugde van het inzicht.

In zijn voorwoord vertelt Schuyt dat de directe aanleiding tot het schrijven van dit boek de cursussen waren die hij in 2014/2015 en 2015/2016 voor de Spinozakring Soest heeft gegeven.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van deze boekpresentatie.

Klik hier voor een korte beschrijving van de inhoud van het boek en een filmpje waarop Kees Schuyt daar iets over vertelt.


Van 19 september 2016 t/m 8 januari 2017 lag het Vaticaans manuscript van de Ethica in het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Nooit eerder was dit meesterwerk van Spinoza zo dicht bij zijn ouderlijk huis. Klik hier voor het verslag van het bezoek aan deze tentoonstelling met aansluitend de lezing van Piet Steenbakkers.
Het lezen van deze briefwisseling van Spinoza met tijdgenoten, zowel vrienden als andersdenkenden, over god, is niet alleen filosofisch interessant, maar ook vreugdevol. De toelichtingen van de vertaler laten ons Spinoza nog beter kennen als mens, als vriend, en als filosoof in zijn tijd. Ik ervoer weer dezelfde ontroering als bij het hertalen van zijn Brieven over het kwaad: dichter bij Spinoza kun je niet komen!
Miriam van Reijen

Klik op de miniatuur voor informatie over de inhoud van het boek en wijze van bestellen.


In de rubriek Lezingen zijn de verslagen van de lezing Spinoza en Johan de Witt door professor Kees Schuyt en van de lezing over Erasmus door Herman Pleij toegevoegd.

Klik hier voor meer informatie over de lezing van Spinoza en Johan de Wit.
Klik hier voor meer informatie over de lezing van Erasmus.

spinoza.png Nederlandse documentaire wint prijs in Cannes. Klik op de miniatuur om het hele bericht te lezen.

Voor meer informatie zie ook deze site
In memoriam Jan Knol
Op 5 mei 2016. -  Hemelvaartsdag, is de "ambassadeur van Spinoza in Nederland", Jan Knol overleden. Gonny Pasman-Sakkers schreef een in memoriam. Klik op de miniatuur om het te lezen.
Salon met Spinoza Soest Nu 11 november 2015
Klik op de miniatuur om het artikel te lezen.
Gooi- en Eemlander 3-5-2014
Gooi- en Eemlander 3 mei 2014
Klik op de miniatuur om het artikel te lezen.
Amersfoortse Courant 28-5-2014
Amersfoortse Courant 28 mei 2014
Klik op de miniatuur om het artikel te lezen.


handtekening.png