Lovende kritieken voor van Buurens vertaling van Nietzsche

Ga naar de inhoud

Lovende kritieken voor van Buurens vertaling van Nietzsche

Spinoza
Gepubliceerd door Jan Mendrik in aankondiging · 26 november 2023
Daags na de verkiezingen verscheen in de NRC een lovende kritiek van Arnold Heumakers op de vertaling/hertaling van Nietzsches werk Jenseits von Gut und Böse (1886). Maarten van Buuren gaf het de Nederlandse titel: Voorbij goed en kwaad; ondertitel: Voorspel voor een filosofie van de toekomst.

Maarten van Buuren, een bekend gezicht bij de Spinozakring Soest, is niet allen enthousiast voor Spinoza maar ook voor over Nietzsche.

Arnold Heumakers is enthousiast over de nieuwe vertaling
De recensie van Heumakers is hier te lezen (helaas achter een betaalmuur). Een even lovend artikel, door Stephan Peters, over de vertaling vond ik op de lezenswaardige website https://friedrichnietzsche.nl/ (niet achter een betaalmuur).

Heumakers neemt de gelegenheid te baat om ook de gedachten van Nietzsche te projecteren op de verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag.
"Wat had Nietzsche woensdag gestemd, als hij dat zou hebben gekund? Onzinnige vraag. Maar er is wel een antwoord op te geven: hij zou vast niet naar de stembus zijn gegaan, afkerig als hij was van de ‘parlementaire idioterie’. Het parlementaire systeem dankte zijn ontstaan aan een poging om ‘bevelhebbers te vervangen door een optelsom van verstandige kuddemensen’. Geen vooruitgang volgens Nietzsche, die een streng onderscheid maakte tussen ‘slavenmoraal’ en ‘herenmoraal’. De democratische orde der dingen schreef hij toe aan ‘de vermenging van het bloed van heren en slaven’. Met als gevolg dat nu overal de ‘imperatief van de kuddegeest’ regeerde, die neerkwam op het verlangen ‘op zekere dag niets meer te vrezen te hebben’. Ziedaar de ‘alomvattende degeneratie van de mens’, zo lezen we in Voorbij goed en kwaad".

En over een verenigd Europa:
"Europa dan – Nietzsche verzette zich tegen alle ‘nationalistische waanzin’ (dag PVV en FvD) en was ervan overtuigd dat Europa in werkelijkheid één wilde worden. Maar het Europese probleem bestond volgens hem allereerst uit ‘het opkweken van een nieuwe kaste die over Europa zal heersen’. Daar zul je D66 of Volt niet gauw over horen. Nietzsche wenste een Europa dat weer grote politiek zou bedrijven, uit eigen wilskracht of (om zijn eigen term te gebruiken) uit ‘wil tot macht’."

Over de vertaling schrijft Heumaker:
Voorbij goed en kwaad, "het in bijna driehonderd aforismen en korte essays gegoten betoog sprankelt en overdondert tegelijk, en dat doet het net iets meer in de vertaling van Van Buuren (die vlotter leest, maar ook wat vrijer is) dan in die van Graftdijk en Beers."

Friedrich Nietzsche,
Voorbij goed en kwaad; Voorspel voor een filosofie van de toekomst.
Vertaling Maarten van Buuren
Uitgave: Boom , sept 2023
ISBN 9789024456758 | 01.01 | 272 blz.
0
commentaren
Terug naar de inhoud