Symposium Vrijheid 20230916 - Spinoza

Ga naar de inhoud

Symposium Vrijheid 20230916

Aankondigingen
het doel van de staat is de vrijheid
SYMPOSIUM OVER DE VRIJHEID
 
 
Sprekers:
 
Dr. Yoram Stein en Prof. Henri Krop
 
 
Zaterdag 16 september 2023


Vrijheid is een belangrijk begrip in de discussies omtrent urgente zaken.
 
In een tijd waarin democratie en rechtsstaat overal ter wereld onder druk staan, bestaat grote verwarring over wat het begrip ‘vrijheid’ inhoudt. Zowel voor- als tegenstanders van de coronamaatregelen bijvoorbeeld, gingen uit naam van de vrijheid de straat op. Tegelijk zien we dat vrijheid het vermogen heeft mensen te mobiliseren. Nu bijna een jaar geleden namen de burgers in Oekraïne uit naam van de vrijheid de wapens op tegen een brute agressie, beseffend dat ‘een volk dat voor tirannen zwicht meer zal verliezen dan lijf en goed’. Ook in Iran gingen en gaan burgers de straat op ter verdediging van vrouwenrechten die hen door de staat uit naam van God worden ontzegd.  
 
De onzekerheid wat vrijheid is voert terug tot de 19e-eeuw waarin de socialisten de liberale traditie ervan beschuldigden slechts een schijnvrijheid te beloven. Deze kritiek werd in de 20ste-eeuw beantwoord door te stellen dat het socialisme een ‘weg tot slavernij’ vormt doordat het aan de individuele burgers hun vrijheid en verantwoordelijkheid ontneemt.  
 
Vrijheid is een fundamenteel begrip in Spinoza’s filosofie. Het verbindt de handelingsbekwaamheid van een individu met de politieke vrijheid en Spinoza ziet een wederzijdse afhankelijkheid tussen beide. Een burger kan slechts vrij zijn in een vrije staat en een vrije staat is slechts mogelijk wanneer de burgers vrij zijn.  Bij Spinoza stond vrijheid van meningsuiting hoog op zijn lijstje, maar hij maakt een duidelijk onderscheid tussen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van handelen. Laatstgenoemde kon niet volgens Spinoza: ‘als jij alles doet waar je zin in hebt, kan je tenslotte de vrijheid van anderen daarmee inperken’.
Op zaterdag 16 september 2023 organiseert de Spinozakring Soest een symposium over dit onderwerp en zullen Yoram Stein en Henri Krop beiden hun visie op de actualiteit van Spinoza’s begrip van vrijheid geven.
Daarin gaan ze dieper in op de rol die vrijheid speelt in de ethiek en politieke filosofie van Spinoza en de band die tussen beiden bestaat en vaak miskend wordt.
Ook zullen relevante teksten van Spinoza geanalyseerd worden.
En tot slot komt expliciet aan de orde wat we eraan hebben om de wereld van nu te begrijpen.
Wilt u zich op dit symposium voorbereiden, dan kunt u een blik werpen op het verslag van de Spinozadag 2022 bij de Amsterdamse Spinozakring op deze website.

Programma
9.30 uur
 
10.00 uur
 
10.15 uur
 


11.15 uur
 
11.30 uur
 


12.30 uur
 
14.00 uur
 

15.00 uur
 
15.15 uur16.00 uur16.30 uur
Ontvangst met koffie/thee
 
Welkom door Gonny Pasman
 
Algemene inleiding over vrijheid, filosofische geschiedenis van een dubbelzinnig begrip door Yoram Stein  
 
Koffiepauze
 
Vrijheid zonder wilsvrijheid: Spinoza’s opvatting van persoonlijke vrijheid door Henri Krop
 
Lunch
 
Spinoza’s opvatting van politieke vrijheid door Yoram Stein
 
Theepauze
 
Een vrij mens leeft in een vrije samenleving:
Verhouding tussen persoonlijke en politieke
vrijheid door Henri Krop

Vragen/discussieronde:
Betekenis Spinoza’s vrijheidsbegrip
voor onze tijd.
 
Afsluiting
Prijs
Datum
Tijd
Plaats


Aanmelden
Deelname
€ 99,00 incl. koffie en thee en lunch
16 september 2023
zaterdag 9:30 tot 16:30 uur
Fletcher Hotel Het Witte Huis
Birkstraat 138
3768 HN Soest
vóór 30 augustus 2023 via: info@spinozakringsoest.nl
na betaling op NL 44 INGB 0001 9886 01 t.n.v. S.C. Pasman – Sakkers
De reserveringsvoorwaarden bij Het Witte Huis zijn volgens de Uniforme Voorwaarden van de Horeca.
In verband hiermee vindt er bij annulering van deelname binnen 15 dagen voor het plaatsvinden van het symposium geen restitutie van het inschrijfgeld plaats
.
De flyer voor dit symposium is hier te downloaden
11 jan 2023
Terug naar de inhoud