Henri Krop - Spinoza

Ga naar de inhoud

Henri Krop

Auteursinformatie
Henri Krop bijzonder hoogleraar Spinoza-studies 

Henri Krop (*1954) is met ingang van 1 september 2017 benoemd op de Spinozaleerstoel aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgt hiermee prof. dr. Piet Steenbakkers op die deze leerstoel de afgelopen twaalf jaar bekleedde. Deze bijzondere leerstoel is in 2000 door de Vereniging Het Spinozahuis gevestigd ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar Spinoza in de breedste zin van het word. 
Het onderzoek naar de invloed en impact van Spinoza vormt een belangrijk onderdeel van het wijsgerig onderzoek van de Rotterdamse faculteit wijsbegeerte. Zo verscheen in 2011 bij uitgeverij Brill een Engelse vertaling van A. Koerbaghs kritiek op het christendom Een ligt schynende in duystere plaatsen. Henri Krop zal de komende twee jaar werken aan een geannoteerde vertaling met inleiding van Abraham Johannes Cuffelers studie, Specimen artis ratiocinandi, naturalis & artificialis ad pantosophiae principia manudecens uit 1684. Dit werk geschreven door een andere lid van Spinoza’s vriendenkring is een van de weinige openlijke verdedigingen van Spinoza’s filosofie aan het eind van de zeventiende eeuw. 

Ook hoopt hij de komende vier jaar een Engelstalige bewerking van zijn Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland te publiceren. 

Naast dit onderzoek zal dr. Henri Krop in het kader van deze leerstoel, onderwijs verzorgen dat zich toespitst op de receptie van Spinoza. Daarnaast zal hij ook cursussen over Spinoza verzorgen voor HOVO Rotterdam. 

Dr. Henri Krop zal tevens de rol van ambassadeur van het gedachtengoed van Spinoza gaan vervullen. In nauwe samenwerking met de Vereniging Het Spinozahuis zal hij lezingen en cursussen verzorgen en een lesbrief over het gedachtegoed van Spinoza samenstellen. 

Loopbaan Henri Krop 
Dr. Henri Krop is na zijn studie theologie en filosofie te Leiden universitair (hoofd)docent Geschiedenis van de Wijsbegeerte aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit te Rotterdam. De laatste twintig jaar heeft hij zich intensief beziggehouden met de vroegmoderne wijsbegeerte en met Spinoza in het bijzonder. In 2002 verscheen van hem een tweetalige uitgave van de Ethica; Latijn/Nederlands. In 2014 verscheen van zijn hand een omvangrijke studie over de Spinoza receptie in Nederland: Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland.
26 maart 2020
Terug naar de inhoud