Henri Krop - Spinoza

Ga naar de inhoud

Henri Krop

Auteursinformatie
Henri Krop, emeritus hoogleraar Spinoza-studies

Henri Krop (*1954) werd met ingang van 1 september 2017 benoemd op de Spinozaleerstoel aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgde hiermee prof. dr. Piet Steenbakkers op die deze leerstoel de twaalf jaar daarvoor bekleedde. Deze bijzondere leerstoel is in 2000 door de Vereniging Het Spinozahuis gevestigd ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek naar Spinoza in de breedste zin van het woord. In 2022 werd hij opgevold door Andrea Sangiacomo.
Het onderzoek naar de invloed en impact van Spinoza vormde een belangrijk onderdeel van het wijsgerig onderzoek van de Rotterdamse faculteit wijsbegeerte. Zo verscheen in 2011 bij uitgeverij Brill een Engelse vertaling van A. Koerbaghs kritiek op het christendom Een ligt schynende in duystere plaatsen. Henri Krop heeft zich onder meer gewijd aan een geannoteerde vertaling met inleiding van Abraham Johannes Cuffelers studie, Specimen artis ratiocinandi, naturalis & artificialis ad pantosophiae principia manudecens uit 1684. Dit werk geschreven door een ander lid van Spinoza’s vriendenkring is een van de weinige openlijke verdedigingen van Spinoza’s filosofie aan het eind van de zeventiende eeuw. In zijn inaugurele rede besteedde hij hier aandacht aan.

Henri Krop vervult tevens de rol van ambassadeur van het gedachtengoed van Spinoza. In nauwe samenwerking met de Vereniging Het Spinozahuis verzorgt hij lezingen en cursussen.

Eerdere loopbaan
Henri Krop was na zijn studie theologie en filosofie te Leiden universitair (hoofd)docent Geschiedenis van de Wijsbegeerte aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit te Rotterdam. De laatste twintig jaar heeft hij zich intensief beziggehouden met de vroegmoderne wijsbegeerte en met Spinoza in het bijzonder. In 2002 verscheen van hem een tweetalige uitgave van de Ethica; Latijn/Nederlands. In 2014 verscheen van zijn hand een omvangrijke studie over de Spinoza receptie in Nederland: Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland.

Meer informatie over Henri Krop is te vinden op de site van de Erasmus Universiteit en op Wikipedia.
4 aug 2022
Terug naar de inhoud