Cursus Spinoza en de Stoa - Spinoza

Ga naar de inhoud

Cursus Spinoza en de Stoa

Aankondigingen
SPINOZA EN DE STOA

Cursus door prof. Maarten van Buuren
Zaterdag 7 oktober en 4 en 18 november 2023

ZIJN - DENKEN - DOEN

Wie zijn wij? Hoe moeten we denken? Wat moeten we doen?
Spinoza geeft in navolging van de Stoa antwoorden op deze drie vragen.
Tijdens de cursus vertalen we Spinoza’s lessen zoveel mogelijk in concrete oefeningen.
U zult er de rest van uw leven baat bij hebben.
Stoa was de belangrijkste filosofische beweging van de klassieke oudheid.
Volgens Stoa draait de hele wereld om de Logos (dat wil zeggen de ratio of rede). Natuur (fysica), denken (logica) en handelen (ethica) worden erdoor bepaald.
Deze drieslag (fysica, logica, ethica) ligt ook ten grondslag aan Spinoza’s Ethica.
Stoa en Spinoza leren dat geluk bereikbaar is voor wie bereid is zich in deze drie gebieden te oefenen.

Maarten van Buuren (1948) was hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. De afgelopen tien jaar publiceerde hij vijf studies over Spinoza, waaronder
vertalingen van Spinoza’s Ethica en Politiek traktaat (Ambo). Onlangs publiceerde hij een vertaling van Pierre Hadot, Marcus Aurelius en de Stoa (Damon) Zie de recensie van dit boek
op deze website: https://www.spinozakringsoest.nl/files/Recensie-Marcus-Aurelius---perkament.pdf
Prijs:
Data:
Tijd:

Plaats:Aanmelden:
Deelname:
€ 159,00 incl. koffie/thee/cake
7 oktober, 4 november en 18 november 2023
zaterdag 14.00 tot 16:30 uur
Zaal open om 13.30 uur
Cultureel en Congres Centrum De Rank
Soesterbergsestraat 18
3768 EJ SOEST

vóór 15 september 2023 via: info@spinozakringsoest.nl
na betaling op NL 44 INGB 0001 9886 01 t.n.v. S.C. Pasman –Sakkers
Er is plaats voor maximaal 23 deelnemers.

Onze annuleringsvoorwaarden zijn:
bij annulering blijft u aan ons verschuldigd:
- tot 2 maanden voor aanvang : geen kosten
- tussen 1 en 2 maanden voor aanvang : 35% van de totaalkosten
- tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang : 60% van de totaalkosten
- tussen 2 weken en 1 week voor aanvang : 85% van de totaalkosten
- binnen 1 week voor aanvang : 100% van de totaalkosten.

U kunt hier de flyer downloaden
Terug naar de inhoud