Cursus Cogitata Metaphysica - Spinoza

Ga naar de inhoud

Cursus Cogitata Metaphysica

Aankondigingen
Cursus over Spinoza’s commentaar op Descartes’ beginselen van de wijsbegeerte (PPC) en de Cogitata Metaphysica
 
door prof. Henri Krop
 
 
25 maart, 15 april en 13 mei 2023

In 1663 publiceerde Spinoza zijn eersteling in de taal der zeventiende-eeuwse wetenschap, het latijn. Deze publicatie werd een jaar later gevolgd door een Nederlandse uitgave. Het boekje groeide uit de aantekeningen die hij maakte voor zijn huisgenoot in Rijnsburg Johannes Casearius, een student theologie om hem bij de studie van de filosofie te helpen. Op verzoek van zijn vrienden werd het later uitgegeven. Het vestigde zijn naam als wijsgeer, omdat hij Descartes' filosofie volgens de meetkundige methode wist te ordenen. Aan deze eerste publicatie dankt Spinoza, precies tien jaar later, het aanbod hoogleraar filosofie te worden in Heidelberg. Behalve een kritisch commentaar op de wijsbegeerte van Descartes bevat deze tekst een aanhangsel met 'metafysische gedachten' waarin hij niet alleen een overzicht geeft van het scholastieke denken van zijn dagen, maar ook de grondslagen van zijn eigen filosofie legt. Wars van abstracte speculatie rekent hij af met het godsbegrip van de traditie en de conventionele ethiek.
Helaas heeft dit opmerkelijke boekje, dat al de kern van Spinoza’s denken bevat, nauwelijks de aandacht getrokken van onderzoekers.
We vinden een gedeeltelijke vertaling in het boek De Draagbare Spinoza, van Henri Krop en Wiep van Bunge. Spinoza en de scholastiek is een bundel artikelen hierover onder andere geschreven door Henri Krop, Wiep van Bunge, Herman den Dijn, Piet Steenbakkers, Han van Ruler en Theo Verbeek.

Prof. Henri Krop laat ons in deze cursus kennis maken met Spinoza als kind van zijn tijd, die niet alleen de dialoog aanging met de nieuwe natuurwetenschap en filosofie van zijn tijd in de vorm van het cartesianisme, maar ook probeerde de traditionele roeping van de wijsbegeerte, namelijk een rationele levenskunst te zijn, niet te verloochenen en daartoe ook met de scholastiek in gesprek ging.
De brug die gespannen diende te worden tussen het laatmiddeleeuwse en het moderne denken is geen simpel bouwwerk, doch het streven beide vormen van denken te verbinden, blijft de achtergrond van de werken van Spinoza.
Klik hier voor de flyer en hier voor de inleiding van "Descartes' beginselen der wijsbegeerte" door Lodewijk Meyer
Cursusprijs:
Data:
Tijd:

Plaats:Aanmelden:      
Deelname:         
€ 153,00 incl. koffie, thee en koek
25 maart, 15 april en 13 mei 2023
zaterdag 14.00 tot 16:30 uur
Zaal open 13.30 uur
Cultureel en Congres Centrum De Rank
Soesterbergsestraat 18
3768 EJ SOEST
Looproute Station Soest Zuid naar de Rank.
Loop naar het noordoosten, richting de Eikenlaan.
Sla linksaf naar de Eikenlaan.
Sla linksaf naar de Soesterbergsestraat
De bestemming is aan de linkerkant nummer 18
krop@esphil.eur.nl
uitsluitend bij vooruitbetaling op
NL 44 INGB 0001 9886 01
t.n.v. S.C. Pasman – Sakkers vóór aanvang van de cursus

Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers
Hier is het verslag van de cursus te lezen
8 feb 2023
Terug naar de inhoud