Lezingen Spinozahuis - Spinoza

Ga naar de inhoud

Lezingen Spinozahuis

Aankondigingen
Mededeling van Vereniging Het Spinozahuis

Zoals u wellicht weet wordt er elk jaar in de maanden januari, februari en maart een viertal lezingen gepland over een werk van Spinoza in het Spinozalyceum in Amsterdam. Vanwege de coronacrisis kon het een en ander dit jaar geen doorgang vinden. Niettemin hebben wij gemeend het zo ontstane vacuĆ¼m te moeten opvullen door u een viertal on-line lezingen aan te bieden verspreid over de maanden februari, maart, april en mei. Deze lezingen hebben als thema: de politieke filosofie van Spinoza, toegespitst op zijn Politiek Traktaat. Wij denken dat dit thema actueel is gelet op de spannende politieke tijden waarin wij leven en dat Spinoza ons over dit onderwerp nog heel wat behartenswaardigs te vertellen heeft. 

Het programma ziet er als volgt uit:
27 februari 14.00 uur: dr. Marin Terpstra, Macht en recht in het Politiek Traktaat
27 maart 14.00 uur: dr. Tinneke Beeckman, Machiavelli en Spinoza, toegespitst op het Politiek Traktaat 
17 april 14.00 uur: prof. Sonja Lavaert, Spinoza over de democratie in het Politiek Traktaat
29 mei 14.00 uur: dr. Paul Juffermans, De macht van de staat en de macht van de menigte in het Politiek Traktaat.

De lezingen duren 45 minuten, waarna er nog een half uur tijd is voor het stellen van vragen en discussie. 
Om 15.15 uur sluiten we af.
Als u zich voor een of meer van de lezingen wilt opgeven, dan kunt u dat melden aan 
Bart Jansen: ledensecretaris@spinozahuis.nl.
U krijgt de dag tevoren de link toegestuurd die u toegang verschaft tot de zoomsessie.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Ik hoop op een vruchtbare lezingencyclus.

Met vriendelijke groet,

Paul Juffermans
Voorzitter Vereniging Het Spinozahuis

Website van Vereniging Het Spinozahuis
3 feb 2021
Terug naar de inhoud