HomeOver Spinoza Kring SoestStudiegroepen.pngLezingen.pngNieuwsContact en inschrijvenLinks
    

Henri Krop

Professor Henri Krop studeerde theologie en filosofie in Leiden. In 1987 promoveerde hij op een proefschrift over de visie van de middeleeuwse denker Johannes Duns Scotus op de verhouding tussen theologie en filosofie. Vanaf 1988 is hij werkzaam als universitair docent geschiedenis van de wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In zijn onderzoek gaat zijn belangstelling vooral uit naar de ontwikkeling van de wijsbegeerte in Nederland. In 2002 verscheen van zijn hand een uitgebreid geannoteerde vertaling van Spinoza's Ethica. Hij was hoofdredacteur van het blad Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (1989-2003) en o.a. mede auteur van De draagbare Spinoza (2008) en The Dictionary of Seventeenth- and Eighteenth-Century Dutch Philosophers (2003). Recentelijk verscheen van hem het boek Spinoza. Paradoxale icoon van Nederland dat in de Volkskrant werd omschreven als "De definitieve studie naar de ontvangst van Spinoza in Nederland."
Op 21 september 2018 werd Dr. Henri Krop benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam waar hij de komende jaren de Spinozaleerstoel zal bekleden.handtekening.png